Dziś jest sobota, 18 września 2021 r.
imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
Organizacje Pozarządowe
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad.publicznych
Konsultacje Programu Współpracy
Konsultacje Programu Współpracy
Konsultacje Programu Współpracy
konsultacje Programu Współpracy
INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
Inicjatywa lokalna - to jedna z form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
kluby sportowe
kluby sportowe
kluby sportowe
Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje z GRDPP w Dąbrowie
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Wójt Gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski wręczył akty powołania 8 nowo wybranym członkom IV kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie.
Tryb pozakonkursowy
Tryb pozakonkursowy
Tryb pozakonkursowy
Tryb uproszczony - tzw.małych zleceń
Program Współpracy Gminy Dąbrowa z III sektorem
Program Współpracy Gminy Dąbrowa z III sektorem
Program Współpracy Gminy Dąbrowa z III sektorem
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza możliwość na wspólne organizowanie i wypełniania zadań publicznych poprawiających jakości życia mieszkańcom gminy, tym bardziej, iż podmioty te dobrze znają potrzeby i problemy mieszkańców na danym terenie.
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Konkurs dla NGO