Dziś jest poniedziałek, 21 maja 2018 r.
imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
 
Organizacje Pozarządowe
Instytucje
Projekty UE
Gosp. odpadami
Plan gosp. niskoemisyjnej
Organizacje Pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych

Wójt Gminy Dabrowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Dąbrowa w następujących zakresach:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- ochrony i promocji zdrowia,

- turystyki i krajoznawstwa

- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE na realizację zadań publicznych w 2018 r. 

Archiwum

Otwarty konkurs ofert 2017 r.
Otwarte konkursy ofert 2016 r.
Otwarte konkursy ofert 2015 r.
Otwarte konkursy ofert 2014 r.
Otwarte konkursy ofert 2013r.

Pliki do pobrania
1.
pobierz plik
Rozp. MRPiPS  
(2 MB / .pdf)
Więcej informacji
Urząd Gminy w Dąbrowie - lista NGO z terenu Gminy Dąbrowa
lista NGO z terenu Gminy Dąbrowa
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Program Współpracy
konsultacje programu współpracy
Urząd Gminy w Dąbrowie - INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
konsultacje
Urząd Gminy w Dąbrowie - kluby sportowe
kluby sportowe
Więcej informacji
Urząd Gminy w Dąbrowie - lista NGO z terenu Gminy Dąbrowa
lista NGO z terenu Gminy Dąbrowa
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Program Współpracy
konsultacje programu współpracy
Urząd Gminy w Dąbrowie - INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
konsultacje
Urząd Gminy w Dąbrowie - kluby sportowe
kluby sportowe
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów