Dziś jest piątek, 23 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
 
Organizacje Pozarządowe
Instytucje
Projekty UE
Gosp. odpadami
Plan gosp. niskoemisyjnej
Organizacje Pozarządowe
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony

Wójt Gminy Dąbrowa z dniem 28 stycznia 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa.

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które realizować będą zadania publiczne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa.

Termin składania ofert upływa 01 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje o możliwości realizacji zadań publicznych, zasadach konkursu, warunkach przyznawania dotacji a także wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej bip Urzędu Gminy w Dąbrowie https://bip.ug-dabrowa.pl/.../ogloszenie_o_otwartym...

Więcej informacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Urząd Gminy w Dąbrowie - Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Tryb pozakonkursowy
Program Współpracy Gminy Dąbrowa z III sektorem
Urząd Gminy w Dąbrowie - Konsultacje Programu Współpracy
Konsultacje Programu Współpracy
Urząd Gminy w Dąbrowie - INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Więcej informacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2021
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Otwarty konkurs ofert dla NGO ogłoszony
Urząd Gminy w Dąbrowie - Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Organizacje pozarządowe w Gminie Dąbrowa i Powiecie Mogilno
Urząd Gminy w Dąbrowie - Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zad. publicznych
Tryb pozakonkursowy
Program Współpracy Gminy Dąbrowa z III sektorem
Urząd Gminy w Dąbrowie - Konsultacje Programu Współpracy
Konsultacje Programu Współpracy
Urząd Gminy w Dąbrowie - INICJATYWA LOKALNA
INICJATYWA LOKALNA
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów