Dziś jest sobota, 18 września 2021 r.
imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
O gminie
Władze
Sołectwa
Oświata
Seniorzy
Zdrowie
Sport
Gmina
O Gminie
Urząd Gminy w Dąbrowie - O Gminie

     Gmina Dąbrowa jawi się jako miejsce gdzie pojęcie Mała Ojczyzna ma wielki sens i symboliczne znaczenie. To właśnie tu, w wyjątkowy sposób społeczne zaangażowanie mieszkańców, ich otwartość, życzliwość i wspólne marzenia kreują teraźniejszość i przyszłość gminy.

     Dąbrowa to rolnicza gmina z pięknymi lasami, którą cechuje niezwykła harmonia nizinnego krajobrazu. Położona jest w południowej części województwa kujawsko – pomorskiego w powiecie mogileńskim. Zajmuje obszar 11.051 ha, z czego blisko 21% stanowią piękne czyste lasy będące naturalną ostoją licznej zwierzyny leśnej. Wśród nich szczególną wartość ma posadzony pod koniec XIX wieku las bukowo-dębowy chroniony jako Rezerwat Przyrody Mierucinek. Lasy są także miejscem, gdzie z dala od zgiełku cywilizacji można znaleźć ciszę i spokój. Istotną rolę spełnia pas lasów ochronnych, które pozwalają niwelować negatywne wpływy dużych zakładów przemysłowych znajdujących się w gminach sąsiednich.

     Wyjątkowy walor to także ciekawe położenie regionalne gminy, na pograniczu gdzie mieszają się wpływy kulturowe Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Można tu znaleźć nie tylko ślady niezwykłej historii, ale i zobaczyć dynamicznie zmieniające się wsie, gdzie rolnictwo godnie czerpie z dorobku i tradycji poprzednich pokoleń i z powodzeniem, płynnie przystosowało się do surowych unijnych standardów.

     Centrum gminy, a jednocześnie siedzibą samorządu jest wieś Dąbrowa. Ludność Gminy Dąbrowa liczy 4761 mieszkańców, którzy zamieszkują w 14 wsiach: Białych Błotach, Dąbrowie, Krzekotowie, Mierucinie, Mierucinku, Mokrym, Parlinie, Parlinku, Sędowie, Słaboszewie, Słaboszewku, Sucharzewie, Szczepankowie i Szczepanowie, z których każda tworzy odrębne sołectwo. Każde z nich tętni życiem, Organizowane są różne turnieje, festyny, biesiady, wieczorki taneczne, spotkania przy ognisku i pikniki wiejskie.

     Przyszłość naszej gminy to młode pokolenie. Z myślą o nim stale ulepszana jest gminna oświata. Blisko 600 dzieci i młodzieży korzysta z sieci oświatowej, którą tworzą Zespół Szkół w Dąbrowie (w jego skład wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) Szkoła Podstawowa w Szczepanowie z Filią w Słaboszewie i Szkoła Podstawowa w Parlinie. Budynki oświatowe są zmodernizowane, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Baza sportowa gminy to oddana do użytku w 2004 sala widowiskowo – sportowa roku w Dąbrowie, która posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, siłownię i  280 - miejscową widownią. Obok sali zlokalizowany jest wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych Orlik. Ponadto w dziewięciu wsiach na terenie gminy są boiska sportowe, najczęściej zlokalizowane w pobliżu świetlic wiejskich.

     Myśląc o przyszłości młodego pokolenia mieszkańców gmina w szerokim zakresie realizuje inwestycje ekologiczne. Pod koniec lat 90-tych wybudowano biologiczno – chemiczną oczyszczalnię ścieków typu Flygt w Dąbrowie. Skanalizowane jest ponad 60 % gospodarstw domowych i w dalszym ciągu realizowane są kolejne inwestycje w tym zakresie. W ramach działań proekologicznych prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Wszelkie działania w tym zakresie przynoszą wymierne efekty. O czystości środowiska naturalnego w gminie niech świadczy fakt, że na jej terenie bociany zbudowały 11 gniazd.

     Oprócz ekologii do celów strategicznych gminy zaliczyć można także rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, a także wzrost szeroko rozumianej atrakcyjności gminy, aby stworzyć możliwości rozwoju turystyczno - rekreacyjnego.

      Sieć komunikacyjną gminy tworzą: droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz sieć dróg gminnych obejmująca 78 km dróg lokalnych i 34 km dróg dojazdowych, sukcesywnie modernizowanych.

     Mimo, że gmina ma typowo rolniczy charakter na jej terenie jest wiele miejsc atrakcyjnym pod względem turystycznym i kulturowym. Są atrakcyjne zabytki wpisane do rejestru wojewódzkiego, do których zalicza się przede wszystkim architekturę sakralną: prawdziwa perełką architektoniczną jest Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Parlinie, który tworzy kościół drewniany z XVII wieku, dzwonnica i plebania z XIX wieku. W kościele zobaczyć można wyjątkowo piękne i cenne barkowe figury Św. Barbary, Św. Małgorzaty, Św. Nepomucena z XVIII wieku, figurę Św. Rocha z XIX wieku, obrazy olejne na płótnie: Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Św. Kajetana.

     Do zabytków architektury sakralnej należy też poewangelicki Kościół Parafialny p.w. Najświętszej Marii Królowej Polski z 1912 roku.

     W Kościele Parafialnym p.w. Św. Bartłomieja w Szczepanowie, wybudowanym ok. 1848 roku znajdują się trzy ołtarze z drewna polichromowanego z XVII i XVIII wieku, drewniany krucyfiks gotycki pochodzący z ok. 1500 roku, i wyciosana w kamieniu kropielnica z XVI wieku. Całości dopełnia drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/ XIX wieku.

     Warte zauważenia są również pozostałości zespołów dworskich w Sucharzewie i Słaboszewku. Szczególnie ważny dla historii gminy jest ten ostatni. W okresie międzywojennym na zaproszenie ówczesnych właścicieli – Państwa Kazimierza i Amelii Zdziechowskich bywał tam i koncertował znakomity pianista – Witold Małcużyński, który był stałym gościem dworu. Lato 1937 spędził w Słaboszewku Witold Gombrowicz i nie mniej znani eseista i poeta, autor Podróży do piekieł  - Bolesław Miciński z żoną, a także autor Popiołu i diamentu Jerzy Andrzejewski. Ślad pobytu Andrzejewskiego na terenie Gminy Dąbrowa uwidoczniony jest w treści Popiołu i diamentu, którego bohater, Maciek Chełmicki dowiaduje się z rozmowy z Krystyną, że mieszkała ona na wsi: w Poznańskiem, niedaleko Mogilna. Jednym z najbardziej znanych zabytkowych obiektów gminy jest kuźnia murowano-szachulcowa w Sucharzewie, wybudowana pod koniec XIX wieku.

     Równie interesujący, a przy tym tajemniczy jest kamień położony w Leśnictwie Mierucinek w pobliżu wsi Krzekotowo, na którym wyryty jest krzyż maltański i rok 1741. Niestety, dotychczas w żaden sposób nie udało się wyjaśnić ani jego pochodzenia ani historii, choć wzmianki o nim znaleźć można w przewodnikach turystycznych.

     Niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy są pomniki przyrody ożywionej, do których zalicza się m.in. klon jawor rosnący w parku wiejskim w Dąbrowie o blisko czterometrowym obwodzie pnia oraz 32 stare i potężne modrzewie europejskie, rosnące w Szczepanowie, znane jako „Aleja Modrzewiowa”.

     Gmina może poszczycić się także własnym źródełkiem znanym pod nazwą Źródła Św. Huberta znajdującym się w odległości 50 m od brzegu Jeziora Ostrowieckiego. Niedaleko źródła, w szczepanowskich lasach jest ogromny głaz narzutowy zwany „Kamiennym Domem” o obwodzie 14 m, leżący w Leśnictwie Niedźwiedzi Kierz.

     W każdej z wsi w Gminie Dąbrowa można znaleźć ciekawe miejsce, które przyciąga urokiem przyrody czy ciekawą historią. Wszystko to sprawia, że po prostu chce się tu być i cieszyć oczy widokiem pól uprawnych, lasów, małych jezior i wiejskich zagród oplecionych wokół wstążek dróg.

     Gmina Dąbrowa potrafi docenić swoje historyczne dziedzictwo i w wyjątkowy sposób łączy je z czasem współczesnym. Przyszłość gminy to jej wyjątkowi mieszkańcy, którzy tworzą nowe oblicze naszej Małej Ojczyzny.

Więcej informacji o gminie
O Gminie
Herb
Dane kontaktowe
Referaty
GOPS
Pomniki przyrody
Zabytki
Więcej informacji o gminie
O Gminie
Herb
Dane kontaktowe
Referaty
GOPS
Pomniki przyrody
Zabytki
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów