Dziś jest poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest
 
Organizacje Pozarządowe
Instytucje
Projekty UE
Gosp. odpadami
Plan gosp. niskoemisyjnej
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gospodarka odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Dąbrowie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobligowani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2020r. ulega zmianie terminowość i częstotliwość uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019r., właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania do dnia 25 każdego miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc. Właściciele mogą jednorazowo uiszczać opłatę za okres dłuższy niż jeden miesiąc, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami:

Wielkość gospodarstwa

Miesięczna wysokość opłaty

Gospodarstwo 1 osobowe

16,00 zł

Gospodarstwo 2 osobowe

31,00 zł

Gospodarstwo 3 osobowe

45,00 zł

Gospodarstwo 4 osobowe

58,00 zł

Gospodarstwo 5 osobowe

70,00 zł

Gospodarstwo 6 osobowe

81,00 zł

Gospodarstwo 7 osobowe

91,00 zł

Gospodarstwo 8 i więcej osobowe

100,00 zł

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuję do czasu korekty deklaracji luz zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty

Dane Firmy, która odbiera odpady komunalne od mieszkańców:

P. P. U. "WODBAR" Sp. z o.o. Barcin
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin    

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o kontaktowanie się z wykonawcą usługi:

P. P. U. Wodbar Sp. z o. o.,
ul. Dworcowa 12,
88-190 Barcin,

Strona internetowa: www.wodbar.com.pl

Osoba do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00: Joanna Bogatek, tel.: 52 383-26-06 lub 692-468-409

 

Zmiany danych zawartych w deklaracji:

Wszelkie zmiany danych będących podstawą do naliczenia opłaty skutkują koniecznością złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DĄBROWA

WOREK 1 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

(żółty worek)

 

Wrzucamy:

 • plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości;
 • foliowe torebki;
 • plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, oleju);
 • puszki po konserwach i napojach, opakowania z metali kolorowych, metalowe przedmioty;
 • nakrętki, kapsle;
 • kartony po mleku, napojach, sokach;

 

Nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu);
 • papieru termicznego i faksowego, kalki;
 • folii aluminiowej;
 • tapet;
 • styropianu;
 • gumy;
 • plastiku samochodowego (np. zderzaki);
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach;
 • puszek po farbach,
 • baterii;
 • opakowań po aerozolach;
 • odpadów higienicznych (np. wacików czy pieluszek jednorazowych);
 • opakowań po środkach ochrony roślin;
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD, komputerów);
 • strzykawek i innych odpadów  medycznych;
 • opakowań po lekach;

 

 WOREK 2

szkło 

(zielony worek)

 

Wrzucamy:

 • szklane opakowania, butelki i słoiki po napojach i żywności;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie wrzucamy:

 • szkła okiennego;
 • porcelany, ceramiki i doniczek;
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • zastawy stołowej, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych;
 • lustra;
 • szyby samochodowej
 • metalowych nakrętek od słoików. 

 

WOREK 3 

papier

(niebieski worek)

 

Wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty, kartony;
   

Nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu);
 • papieru termicznego i faksowego, kalki;
 • folii aluminiowej;
 • tapet;
 • styropianu;
   

UWAGA! Odpady opakowaniowe wrzucamy bez zawartości, wypłukane! Nie ma obowiązku odklejania naklejek z opakowań!

 

 POJEMNIK DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

pozostałe niesklasyfikowane odpady

 

Wrzucamy:

 • pozostałe odpady, których nie segregujemy (w tym: resztki kuchenne, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, porcelanę, ceramikę, styropian opakowaniowy- tacki, kubki).

 

Nie wrzucamy:

odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, w tym:

 • baterii;
 • świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • leków;
 • opakowań po środkach ochrony roślin;
 • tekstyliów,
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli);
 • sprzętu AGD i RTV;
 • komputerów;
 • trawy, gałęzi itp. 

DODATKOWY ODBIÓR POPIOŁU
odbierany w okresie od 1 października do 30 kwietnia

 

 INNE MOŻLIWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW 

 • przeterminowane leki- apteka;
 • baterie- pojemniki w szkołach;
 • odpady zielone- kompostowniki.

 

INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DĄBROWA

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dąbrowie.

Jest on czynny w dniach:

 • wtorek w godzinach od 1200 do 1600,
 • sobota w godzinach od 800 do 1300.

Do punktu są przyjmowane odpady:

 • bez opłat
 • w ilości nieograniczonej

  Za wyjątkiem:

  - odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości ponad 300kg/rok/gospodarstwo – cena to 500,00 zł netto za każdą tonę ponad limit,

  - zużyte opony od samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych – cena to 75,00 zł netto od opony.

WARUNKIEM KONIECZNYM DO PRZYJĘCIA ODPADÓW DO  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH  JEST ICH POSEGREGOWANIE!

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(odpady segregowane)

 • przeterminowane  leki,
 • chemikalia  (farby,  rozpuszczalniki,  oleje  odpadowe,  itd.),
 • zużyte  baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • tekstylia,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • popiół,
 • odpady zielone (skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, trociny),
 • odpady rolnicze (możliwość uzyskania karty przekazania odpadu)
 • szkło, papier, plastik.

 

Więcej informacji
Harmonogram wywozu odpadów- 2020 r.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Więcej informacji
Harmonogram wywozu odpadów- 2020 r.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów