Dziś jest czwartek, 21 listopada 2019 r.
imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad
 
Organizacje Pozarządowe
Instytucje
Projekty UE
Gosp. odpadami
Plan gosp. niskoemisyjnej
Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gospodarka odpadami komunalnymi

Stawki za wywóz odpadów komunalnych:

Wysokość opłaty jest uzależniona od liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz wybranego sposobu zbierania odpadów. Stawki zawarte w tabeli są opłatami ratalnymi.

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

1

32 zł

48 zł

2

62 zł

114 zł

3

90 zł

136 zł

4

116 zł

174 zł

5

140 zł

210 zł

6

162 zł 244 zł

7

182 zł 274 zł

8 i więcej

200 zł 300 zł


Terminy opłat:

Terminy regulowania opłaty każdorazowo za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia, 15 marca, 15 maja, 15 lipca, 15 września, 15 listopada.

Dane Firmy, która odbiera odpady komunalne od mieszkańców:

P. P. U. "WODBAR" Sp. z o.o. Barcin
ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin    

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o kontaktowanie się z wykonawcą usługi:

P. P. U. Wodbar Sp. z o. o.,
ul. Dworcowa 12,
88-190 Barcin,

Strona internetowa: www.wodbar.com.pl

Osoba do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00: Joanna Bogatek, tel.: 52 383-26-06 lub 692-468-409

 

Zmiany danych zawartych w deklaracji:

Wszelkie zmiany danych będących podstawą do naliczenia opłaty skutkują koniecznością złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Istnieje możliwość zmiany sposobu gromadzenia odpadów - z segregowanych na niesegregowane lub odwrotnie.

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DĄBROWA

WOREK 1 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

(żółty worek)

 

Wrzucamy:

 • plastikowe butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości;
 • foliowe torebki;
 • plastikowe opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, oleju);
 • puszki po konserwach i napojach, opakowania z metali kolorowych, metalowe przedmioty;
 • nakrętki, kapsle;
 • kartony po mleku, napojach, sokach;

 

Nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu);
 • papieru termicznego i faksowego, kalki;
 • folii aluminiowej;
 • tapet;
 • styropianu;
 • gumy;
 • plastiku samochodowego (np. zderzaki);
 • opakowań po olejach silnikowych i smarach;
 • puszek po farbach,
 • baterii;
 • opakowań po aerozolach;
 • odpadów higienicznych (np. wacików czy pieluszek jednorazowych);
 • opakowań po środkach ochrony roślin;
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV, AGD, komputerów);
 • strzykawek i innych odpadów  medycznych;
 • opakowań po lekach;

 

 WOREK 2

szkło 

(zielony worek)

 

Wrzucamy:

 • szklane opakowania, butelki i słoiki po napojach i żywności;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie wrzucamy:

 • szkła okiennego;
 • porcelany, ceramiki i doniczek;
 • żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • zastawy stołowej, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych;
 • lustra;
 • szyby samochodowej
 • metalowych nakrętek od słoików. 

 

WOREK 3 

papier

(niebieski worek)

 

Wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty, kartony;
   

Nie wrzucamy:

 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu);
 • papieru termicznego i faksowego, kalki;
 • folii aluminiowej;
 • tapet;
 • styropianu;
   

UWAGA! Odpady opakowaniowe wrzucamy bez zawartości, wypłukane! Nie ma obowiązku odklejania naklejek z opakowań!

 

 POJEMNIK DO ODPADÓW ZMIESZANYCH

pozostałe niesklasyfikowane odpady

 

Wrzucamy:

 • pozostałe odpady, których nie segregujemy (w tym: resztki kuchenne, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, porcelanę, ceramikę, styropian opakowaniowy- tacki, kubki).

 

Nie wrzucamy:

odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, w tym:

 • baterii;
 • świetlówek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów;
 • leków;
 • opakowań po środkach ochrony roślin;
 • tekstyliów,
 • odpadów wielkogabarytowych (np. mebli);
 • sprzętu AGD i RTV;
 • komputerów;
 • trawy, gałęzi itp. 

DODATKOWY ODBIÓR POPIOŁU
odbierany w okresie od 1 października do 30 kwietnia

 

 INNE MOŻLIWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW 

 • przeterminowane leki- apteka;
 • baterie- pojemniki w szkołach;
 • odpady zielone- kompostowniki.

 

INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DĄBROWA

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dąbrowie.

Jest on czynny w dniach:

 • wtorek w godzinach od 1200 do 1600,
 • sobota w godzinach od 800 do 1300.

Do punktu są przyjmowane odpady:

 • bez opłat
 • w ilości nieograniczonej

  Za wyjątkiem:

  - odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości ponad 300kg/rok/gospodarstwo – cena to 500,00 zł netto za każdą tonę ponad limit,

  - zużyte opony od samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych – cena to 75,00 zł netto od opony.

WARUNKIEM KONIECZNYM DO PRZYJĘCIA ODPADÓW DO  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH  JEST ICH POSEGREGOWANIE!

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(odpady segregowane)

 • przeterminowane  leki,
 • chemikalia  (farby,  rozpuszczalniki,  oleje  odpadowe,  itd.),
 • zużyte  baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • tekstylia,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • popiół,
 • odpady zielone (skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, trociny),
 • odpady rolnicze (możliwość uzyskania karty przekazania odpadu)
 • szkło, papier, plastik.

Deklaracja o wysokości opłaty

Więcej informacji
Gospodarka odpadami komunalnymi
Harmonogram wywozu odpadów
Więcej informacji
Gospodarka odpadami komunalnymi
Harmonogram wywozu odpadów
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów