Dziś jest sobota, 18 września 2021 r.
imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
Organizacje Pozarządowe
Instytucje
Projekty UE
Gosp. odpadami
Plan gosp. niskoemisyjnej
Internet
HotSpot
Urząd Gminy w Dąbrowie - HotSpot

Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że przy Urzędzie Gminy w Dąbrowie uruchomiony został bezpłatny punkt dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet nie wymaga logowania, należy jednak przestrzegać załączonego regulaminu. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl


 

Regulamin UGHotSpot – regulamin korzystania z punktu dostępowego do Internetu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza warunki określają zasady korzystania z punktu HotSpot świadczonego przez Urząd Gminy z siedzibą w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa (zwanym dalej "Urząd") innym użytkownikom (zwanym dalej "Użytkownikiem" lub "Użytkownikami" w zależności od kontekstu).
 2. Korzystanie z punktu dostępowego odbywać się będzie nieodpłatnie.
 3. Przed skorzystaniem z punktu dostępowego każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2. Odpowiedzialność Urzędu

 1. Urząd nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Urząd nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Urząd nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 4. Urząd nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. Urząd nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

§ 3. Obowiązki użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionego punktu dostępowego między innymi do następujących celów:
 • wykorzystywania hot-spotów do działań niezgodnych z prawem,
 • korzystania z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail) oraz usług typu rapidshare.com, easy-share.com, netload.in, chomikuj.pl, sendspace.pl i im podobnych.
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
 • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Urzędu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, FTP itp.
 1. Użytkownikowi nie wolno używać punktu dostępowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 1 dzień w miesiącu.
 2. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Urząd ma prawo do jednostronnego podjęcia następujących działań:
 • czasowe zablokowanie dostępu do punktu dostępowego użytkownikowi,
 • stałe zablokowanie dostępu do punktu dostępowego użytkownikowi,
 • żądania od Użytkownika wyrównania szkody, jeśli taką Urząd poniosło w związku z niezgodnym z niniejszymi warunkami użyciem dostępu.
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje hot-spot, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo zmiany do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2013r.
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów