Dziś jest niedziela, 17 stycznia 2021 r.
imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni
 
Aktualności
Informacja, dotycząca gospodarowania odpadami
14 stycznia 2021 r.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Informacja, dotycząca gospodarowania odpadami

Urząd Gminy w Dąbrowie informuję, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia nowej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Opłata za odpady komunalne uiszczana jest, bez wezwania, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek wysegregowania ze strumienia odpadów zmieszanych następujących odpadów:

Tworzywa sztuczne i metale – worek lub pojemnik żółty

(pojemnik innego koloru niż żółty musi być odpowiednio opisany w widoczny sposób)

 •  

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych, occie, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania po środkach czystości (np. płynach do prania, mydłach w płynie), kosmetykach (np. szampon, paście do zębów itp.), środkach czyszczących (np. płynach do podłóg, mleczkach do czyszczenia, płynach do szyb itp.), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach, puszki po konserwach, drobne metale kolorowe, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:

butelek i pojemników z zawartością, styropianu i opakowań styropianowych, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, patyczków do uszu, foli z wędlin, kiełbas i mięsa, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego o AGD, zabrudzonych folii, odzieży, obuwia, parasoli, rur, paneli, plastikowych elementów samochodowych, mebli ogrodowych, obudów od sprzętu RTV/AGD.

Papier – worek lub pojemnik niebieski

(pojemnik innego koloru niż niebieski musi być odpowiednio opisany w widoczny sposób)

Wrzucamy:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowanie kartki, zeszyty, papier pakowy, torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:

papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocna zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakować z papieru i naczyń jednorazowych, odzieży, obuwia

 

Szkło – worek lub pojemnik zielony

(pojemnik innego koloru niż zielony musi być odpowiednio opisany w widoczny sposób)

Wrzucamy:

Butelki i słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szyb okiennych i zbrojonych, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

 

Odpady zmieszane – worek lub pojemnik czarny

(pojemnik innego koloru niż czarny musi być odpowiednio opisany w widoczny sposób)

Wrzucamy:

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu np. popiół, zmiotki, pieluchy jednorazowe, odpady higieniczne, brudny papier, brudna folia, zużyta odzież, obuwie, worki z odkurzacza, folie od wędlin, kiełbas i mięs, opakowania styropianowe, naczynia jednorazowe, folia aluminiowa, puszki i pojemniki po farbach i lakierach

Nie wrzucamy:

Odpadów niebezpiecznych, remontowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV/AGD, żarówek, baterii i akumulatorów, części samochodowych, opon, foli rolniczych, opakowań po środkach ochrony roślin.

 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zbieranych

w sposób selektywny z odpadami zmieszanymi

 

Odpady takie jak:

 • przeterminowane  leki (pojemnik znajduje się również w aptece),
 • chemikalia  (farby,  rozpuszczalniki,  oleje  odpadowe,  itd.),
 • zużyte  baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe (limit 300 kg/rok/gospodarstwo domowe, powyżej limitu opłata 500 zł netto za każdą tonę powyżej limitu)
 • zużyte opony (limit opony osobowe 4 szt./rok/gospodarstwo domowe, powyżej limitu opłata 25,00 zł netto za szt.; opony ciężarowe i rolnicze 75,00 zł netto za szt.)
 • tekstylia,
 • popiół,
 • odpady zielone (skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, trociny)

właściciele nieruchomości zamieszkałej, uiszczający opłatę za odpady komunalne, może, we własnym zakresie, dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się w Dąbrowie, ul. Szkolna 28 (teren GS „Samopomoc Chłopska”.

PSZOK czynny jest:

 • wtorek w godzinach od 1200 do 1600,
 • sobota w godzinach od 800 do 1300.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ODPADÓW DO  PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIÓRKI  ODPADÓW KOMUNALNYCH  JEST ICH POSEGREGOWANIE!

 

 

 

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 7
Urząd Gminy w Dąbrowie - Narodowy Program Szczepień
15 stycznia 2021 r.
Narodowy Program Szczepień
14 stycznia 2021 r.
Informacja, dotycząca gospodarowania odpadami
14 stycznia 2021 r.
Koronawirus - szczepienia i ważne informacje
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne
12 stycznia 2021 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne
8 stycznia 2021 r.
Nowe wzory zeznań podatkowych.
8 stycznia 2021 r.
Nowe numery telefonów - Starostwo Powiatowe
5 stycznia 2021 r.
Awaria sieci wodociągowej
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 7
Urząd Gminy w Dąbrowie - Narodowy Program Szczepień
15 stycznia 2021 r.
Narodowy Program Szczepień
14 stycznia 2021 r.
Informacja, dotycząca gospodarowania odpadami
14 stycznia 2021 r.
Koronawirus - szczepienia i ważne informacje
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne
12 stycznia 2021 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne
8 stycznia 2021 r.
Nowe wzory zeznań podatkowych.
8 stycznia 2021 r.
Nowe numery telefonów - Starostwo Powiatowe
5 stycznia 2021 r.
Awaria sieci wodociągowej
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów