Dziś jest wtorek, 2 marca 2021 r.
imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław
 
Aktualności
WRACAMY DO REALIZACJI PROJEKTU UNIJNEGO W SZKOŁACH „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach powiatu mogileńskiego – Gmina Dąbrowa”.
30 września 2020 r.
Urząd Gminy w Dąbrowie - WRACAMY DO REALIZACJI PROJEKTU   UNIJNEGO   W  SZKOŁACH „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach  powiatu mogileńskiego – Gmina Dąbrowa”.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne.

Projekt dofinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 392 178, 13 złotych, a  wartość całkowita projektu wynosi  461 388, 13 złotych.

W załącznikach można pobrać regulamin, deklarację, formularze, oświadczenia uczestników projektu.

UWAGA!
Formularz ucznia osobny dla każdej ze szkół.

Szkoła Dąbrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Szczepanowo