Dziś jest środa, 22 maja 2019 r.
imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena
 
Aktualności
Nowy projekt Gminy Dąbrowa rozpoczęty
9 kwietnia 2019 r.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Nowy projekt Gminy Dąbrowa rozpoczęty

Gmina Dąbrowa rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z  Europejskiego  Funduszu Społecznego pt. "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa"  w ramach:     

Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja                                                                                                      

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe                                                                              

Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest;

1/  podniesienie kompetencji kluczowych 158 uczniów w tym 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz 58 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

2/ rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 72 uczniów w tym 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

3/Tworzenie w Szkołach Podstawowych w Szczepanowie i Dąbrowie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku doposażenia pracowni przedmiotowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK,

4/ Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli - w tym 7 nauczycieli ze szkoły w Dąbrowie oraz 10 nauczycieli ze szkoły w Szczepanowie.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 392 178,13  zł, a całkowita wartość projektu 461 388,13 zł.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 roku.

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; z matematyki, z geografii, z biologii, z chemii, z fizyki, z j. angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania; z matematyki, laboratoryjne z chemii, z j. angielskiego, informatyczne.

3. Zajęcia pozaszkolne - wyjazdy do; Centrum popularyzacji kosmosu "Planetarium-Toruń", Młyn wiedzy w Toruniu - " Fotosynteza bez tajemnic", "Jak pracują nasze kości" oraz "Jak myślą roboty. Algorytmy dla najmłodszych".

4. Indywidualizacja pracy z uczniem - zajęcia; Psychoedukacyjne - trening umiejętności społecznych, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego.

5. Tworzenie warunków do nauczania; doposażenie pracowni przedmiotowych - geograficznej, fizycznej, biologiczno-chemicznej i matematycznej.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli; Studia podyplomowe - doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka oraz szkolenia w tematach "Eksperymenty i doświadczenia jako metoda nauczania" i "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Szczepanowie:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; z matematyki, z przyrody, z j. angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania; matematyczno-przyrodnicze, z j. angielskiego, informatyczne.

3. Zajęcia pozaszkolne - wyjazdy do; Centrum popularyzacji kosmosu "Planetarium-Toruń", Młyn wiedzy w Toruniu - " Fotosynteza bez tajemnic",  "Jak pracują nasze kości" oraz "Jak myślą roboty. Algorytmy dla najmłodszych".

4. Indywidualizacja pracy z uczniem - zajęcia; z edukacji polonistyczna i socjoterapeutyczna.

5. Tworzenie warunków do nauczania; doposażenie pracowni przedmiotowych: przyrodniczej  i matematycznej oraz zakup narzędzi TIK.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli;  szkolenia w tematach "Eksperymenty i doświadczenia jako metoda nauczania" i "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie oddzielnie w każdej szkole na zasadach przyjętych przez szkołę  - zgodnych z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

 

 

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 125
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
21 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Gminy w Dąbrowie - XII Biesiada Artystyczna w Słaboszewku - Kultura Węgierska
21 maja 2019 r.
XII Biesiada Artystyczna w Słaboszewku - Kultura Węgierska
Urząd Gminy w Dąbrowie - Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
21 maja 2019 r.
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
20 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
20 maja 2019 r.
XV Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej
Urząd Gminy w Dąbrowie - "Nie ma jak u Mamy" czyli piosenki i poezja o Matce
20 maja 2019 r.
"Nie ma jak u Mamy" czyli piosenki i poezja o Matce
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
17 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa i samorządzie gminnym
17 maja 2019 r.
Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa i samorządzie gminnym
Urząd Gminy w Dąbrowie - Wystawa pamiątek i zbiorów strażackich Władysława Domagalskiego
17 maja 2019 r.
Wystawa pamiątek i zbiorów strażackich Władysława Domagalskiego
Urząd Gminy w Dąbrowie - Podsumowanie szkolenia Youth Worker 4.0
16 maja 2019 r.
Podsumowanie szkolenia Youth Worker 4.0
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 125
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
21 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Gminy w Dąbrowie - XII Biesiada Artystyczna w Słaboszewku - Kultura Węgierska
21 maja 2019 r.
XII Biesiada Artystyczna w Słaboszewku - Kultura Węgierska
Urząd Gminy w Dąbrowie - Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
21 maja 2019 r.
Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
20 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
20 maja 2019 r.
XV Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej
Urząd Gminy w Dąbrowie - "Nie ma jak u Mamy" czyli piosenki i poezja o Matce
20 maja 2019 r.
"Nie ma jak u Mamy" czyli piosenki i poezja o Matce
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
17 maja 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa i samorządzie gminnym
17 maja 2019 r.
Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Dąbrowa i samorządzie gminnym
Urząd Gminy w Dąbrowie - Wystawa pamiątek i zbiorów strażackich Władysława Domagalskiego
17 maja 2019 r.
Wystawa pamiątek i zbiorów strażackich Władysława Domagalskiego
Urząd Gminy w Dąbrowie - Podsumowanie szkolenia Youth Worker 4.0
16 maja 2019 r.
Podsumowanie szkolenia Youth Worker 4.0
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów