Dziś jest poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r.
imieniny obchodzą: Maria, Sandra, Ireneusz
 
Aktualności
Nowy projekt Gminy Dąbrowa rozpoczęty
9 kwietnia 2019 r.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Nowy projekt Gminy Dąbrowa rozpoczęty

Gmina Dąbrowa rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z  Europejskiego  Funduszu Społecznego pt. "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego - Gmina Dąbrowa"  w ramach:     

Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja                                                                                                      

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe                                                                              

Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest;

1/  podniesienie kompetencji kluczowych 158 uczniów w tym 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz 58 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

2/ rozwinięcie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 72 uczniów w tym 42 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie,

3/Tworzenie w Szkołach Podstawowych w Szczepanowie i Dąbrowie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w wyniku doposażenia pracowni przedmiotowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK,

4/ Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 17 nauczycieli - w tym 7 nauczycieli ze szkoły w Dąbrowie oraz 10 nauczycieli ze szkoły w Szczepanowie.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 392 178,13  zł, a całkowita wartość projektu 461 388,13 zł.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 roku.

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; z matematyki, z geografii, z biologii, z chemii, z fizyki, z j. angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania; z matematyki, laboratoryjne z chemii, z j. angielskiego, informatyczne.

3. Zajęcia pozaszkolne - wyjazdy do; Centrum popularyzacji kosmosu "Planetarium-Toruń", Młyn wiedzy w Toruniu - " Fotosynteza bez tajemnic", "Jak pracują nasze kości" oraz "Jak myślą roboty. Algorytmy dla najmłodszych".

4. Indywidualizacja pracy z uczniem - zajęcia; Psychoedukacyjne - trening umiejętności społecznych, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego.

5. Tworzenie warunków do nauczania; doposażenie pracowni przedmiotowych - geograficznej, fizycznej, biologiczno-chemicznej i matematycznej.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli; Studia podyplomowe - doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka oraz szkolenia w tematach "Eksperymenty i doświadczenia jako metoda nauczania" i "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Szczepanowie:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; z matematyki, z przyrody, z j. angielskiego.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania; matematyczno-przyrodnicze, z j. angielskiego, informatyczne.

3. Zajęcia pozaszkolne - wyjazdy do; Centrum popularyzacji kosmosu "Planetarium-Toruń", Młyn wiedzy w Toruniu - " Fotosynteza bez tajemnic",  "Jak pracują nasze kości" oraz "Jak myślą roboty. Algorytmy dla najmłodszych".

4. Indywidualizacja pracy z uczniem - zajęcia; z edukacji polonistyczna i socjoterapeutyczna.

5. Tworzenie warunków do nauczania; doposażenie pracowni przedmiotowych: przyrodniczej  i matematycznej oraz zakup narzędzi TIK.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli;  szkolenia w tematach "Eksperymenty i doświadczenia jako metoda nauczania" i "Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Rekrutacja uczniów odbywać się będzie oddzielnie w każdej szkole na zasadach przyjętych przez szkołę  - zgodnych z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

 

 

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 195
23 sierpnia 2019 r.
Zebrania Wiejskie w Gminie Dąbrowa
Urząd Gminy w Dąbrowie - Wolontariat we Włodszech - szukamy kandydatów!
23 sierpnia 2019 r.
Wolontariat we Włodszech - szukamy kandydatów!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Altersong 2019 - Koncert: Aldaron & Jarecki
22 sierpnia 2019 r.
Altersong 2019 - Koncert: Aldaron & Jarecki
Urząd Gminy w Dąbrowie - Zajęcia Judo i Fitness w Dąbrowie
22 sierpnia 2019 r.
Zajęcia Judo i Fitness w Dąbrowie
Urząd Gminy w Dąbrowie - Szkolenie na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe
21 sierpnia 2019 r.
Szkolenie na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe
19 sierpnia 2019 r.
Jak działa fotowoltaika?
19 sierpnia 2019 r.
Dożynki Gminne w Słaboszewie
19 sierpnia 2019 r.
POPŻ 2019
14 sierpnia 2019 r.
"Bezpieczny weekend - sierpniowy weekend"
Urząd Gminy w Dąbrowie - Spotkanie informacyjne dla KGW
13 sierpnia 2019 r.
Spotkanie informacyjne dla KGW
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 195
23 sierpnia 2019 r.
Zebrania Wiejskie w Gminie Dąbrowa
Urząd Gminy w Dąbrowie - Wolontariat we Włodszech - szukamy kandydatów!
23 sierpnia 2019 r.
Wolontariat we Włodszech - szukamy kandydatów!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Altersong 2019 - Koncert: Aldaron & Jarecki
22 sierpnia 2019 r.
Altersong 2019 - Koncert: Aldaron & Jarecki
Urząd Gminy w Dąbrowie - Zajęcia Judo i Fitness w Dąbrowie
22 sierpnia 2019 r.
Zajęcia Judo i Fitness w Dąbrowie
Urząd Gminy w Dąbrowie - Szkolenie na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe
21 sierpnia 2019 r.
Szkolenie na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe
19 sierpnia 2019 r.
Jak działa fotowoltaika?
19 sierpnia 2019 r.
Dożynki Gminne w Słaboszewie
19 sierpnia 2019 r.
POPŻ 2019
14 sierpnia 2019 r.
"Bezpieczny weekend - sierpniowy weekend"
Urząd Gminy w Dąbrowie - Spotkanie informacyjne dla KGW
13 sierpnia 2019 r.
Spotkanie informacyjne dla KGW
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów