Dziś jest wtorek, 19 marca 2019 r.
imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek
 
Aktualności
Rada seniorów i Rada Pożytku.
11 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
Urząd Gminy w Dąbrowie - Rada seniorów i Rada Pożytku.
więcej zdjęć

Początek roku to idealny moment do ustalenia organizacji i planu pracy na bieżący rok. W związku z tym 10 stycznia w urzędzie gminy w Dąbrowie odbyły się pierwsze posiedzenia organów doradczych i inicjatywnych gminy Dąbrowa tj. Rady Seniorów (II kadencja) oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (IV kadencji).

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP)
8 osobowa Rada Pożytku - to reprezentacja i głos dialogu między stroną pozarządową i samorządową, powołana została jako organ konsultacyjny i opiniodawczy na 3 letnią kadencję.
Na pierwszym posiedzeniu rady Wójt Gminy Dąbrowa wręczył akty powołania nowym członkom oraz przedstawił tryb działania i organizacji pracy rady. Członkowie wybrali spośród siebie prezydium: Dorota Kusz – przewodnicząca, Waldemar Sośnicki – wiceprzewodniczący oraz Anna Kocikowska-Dworek –sekretarz. 
Rada wzięła udział w konsultacji postanowień i wytycznych, które znajdą się w głoszeniu konkursowym dla NGO na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Zaplanowała również wizytę studyjną w ramach wymiany dobrych praktyk oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych.


Posiedzenie Rady Seniorów w Dąbrowie
12 osobowa rada powołana w celu reprezentowania interesów najstarszych mieszkańców Gminy Dąbrowa wobec władz samorządowych oraz w celu włączania seniorów w życie społeczne i sprzyjaniu integracji międzypokoleniowej. Członkowie rady powołani zostali na 4 letnia kadencję.
Podczas wczorajszego posiedzenia seniorzy wybrali prezydium, które będzie kierować pracami rady: Władysław Domagalski- przewodniczący, Elżbieta Milczarek – I wiceprzewodnicząca, Urszula Dębska- II wiceprzewodnicząca, Włodzimiera Przybysz -sekretarz. Dodatkowo wybrano kronikarza, którym została Danuta Kuss.
Rada Seniorów na najbliższy rok zaplanowała szereg wydarzeń dla seniorów m.in. otwarte spotkania z zakresu zdrowia, porad prawnych, gry dla seniorów i zabawy międzypokoleniowe, wyjazdy i wycieczki jednodniowe (kino, teatr, zwiedzanie miejsc dziedzictwa narodowego itp.) czy karaoke.

Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 77
Urząd Gminy w Dąbrowie - „Nie tylko pędzlem malowane”
18 marca 2019 r.
„Nie tylko pędzlem malowane”
18 marca 2019 r.
Konsultacje - Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!
15 marca 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Dzielimy się sukcesem
14 marca 2019 r.
Dzielimy się sukcesem
Urząd Gminy w Dąbrowie - Spotkanie w sprawie służebności przesyłu rurociągu SOLINO
13 marca 2019 r.
Spotkanie w sprawie służebności przesyłu rurociągu SOLINO
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ekopiece 2019
12 marca 2019 r.
Ekopiece 2019
Urząd Gminy w Dąbrowie - Dzień Kobiet w Słaboszewie
11 marca 2019 r.
Dzień Kobiet w Słaboszewie
11 marca 2019 r.
Życzenia dla Sołtysów
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ekoładowanie na Zimowym Biegu Dębowym
8 marca 2019 r.
Ekoładowanie na Zimowym Biegu Dębowym
Urząd Gminy w Dąbrowie - Drogie Mieszkanki Gminy Dąbrowa
8 marca 2019 r.
Drogie Mieszkanki Gminy Dąbrowa
Pozostałe aktualności
Wybierz rok
liczba pozycji: 77
Urząd Gminy w Dąbrowie - „Nie tylko pędzlem malowane”
18 marca 2019 r.
„Nie tylko pędzlem malowane”
18 marca 2019 r.
Konsultacje - Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!
15 marca 2019 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr!
Urząd Gminy w Dąbrowie - Dzielimy się sukcesem
14 marca 2019 r.
Dzielimy się sukcesem
Urząd Gminy w Dąbrowie - Spotkanie w sprawie służebności przesyłu rurociągu SOLINO
13 marca 2019 r.
Spotkanie w sprawie służebności przesyłu rurociągu SOLINO
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ekopiece 2019
12 marca 2019 r.
Ekopiece 2019
Urząd Gminy w Dąbrowie - Dzień Kobiet w Słaboszewie
11 marca 2019 r.
Dzień Kobiet w Słaboszewie
11 marca 2019 r.
Życzenia dla Sołtysów
Urząd Gminy w Dąbrowie - Ekoładowanie na Zimowym Biegu Dębowym
8 marca 2019 r.
Ekoładowanie na Zimowym Biegu Dębowym
Urząd Gminy w Dąbrowie - Drogie Mieszkanki Gminy Dąbrowa
8 marca 2019 r.
Drogie Mieszkanki Gminy Dąbrowa
Ciekawe strony
BACK
 • Katalog on-line Biblioteki w Dąbrowie
 • Eurodesk Polska
 • Zimowy Bieg Dębowy
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
 • Urząd Marszałkowski
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Dziennik Ustaw
 • Prawo Miejscowe
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca
 • GOPS - Dąbrowa
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • CEIDG
 • GLZS Olimpiada Dąbrowa
 • Mama gminy
 • Rekultywacja składowisk odpadów